Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας

 

Το www.nbaxevanistransports.gr είναι η ιστοσελίδα προβολής μέσω του διαδικτύου της εταιρείας με την επωνυμία « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. », που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ αριθ. 3 – Νέα Αλικαρνασσός με ΑΦΜ 801830996 ΔΟΥ Ηρακλείου.

 

Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβείτε σε χρήση/επίσκεψη της ιστοσελίδας μας μόνον εφόσον τους αποδέχεσθε πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

 

Σε περίπτωση δε μη αποδοχής έστω και ενός εκ των κατωτέρω όρων, οφείλετε να διακόψετε άμεσα την περαιτέρω χρήση του ιστοτόπου μας και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών.

  1. Ιδιοκτησία ιστοτόπου

 

Η ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου www.nbaxevanistransports.gr, η εκμετάλλευση και η διαχείρισή του ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. » ( εφεξής « η Εταιρεία »), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Τεμενίων αριθ. 3 – Νέα Αλικαρνασσός και διαθέτει υποκατάστημα επί της οδού ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ αριθ. 3 – Νέα Αλικαρνασσός-Ηρακλείου, με ΑΦΜ 801830996 ΔΟΥ Ηρακλείου και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 164153827000.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nbaxevanis.gr  ή στον τηλεφωνικό αριθμό 2810 341504.

 

Οι χρήστες του www.nbaxevanistransports.gr μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των παρόντων όρων από τη σχετική αναγραφή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

 

  1. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων

 

2.1 Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει μονομερώς στην τροποποίηση ή ανανέωση των παρόντων όρων χρήσης και προϋποθέσεων των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί..

 

2.2 Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις για τις οποίες θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου. Οι τροποποιήσεις αυτές, εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση του ιστοτόπου ή των υπηρεσιών αυτού, τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί υπ’ όψιν και έχουν γίνει αποδεκτές από το χρήστη. Οι τροποποιήσεις θα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο κάθε φορά τροποποιείται, οι δε λοιποί όροι χρήσης παραμένουν και ισχύουν ως έχουν, αποτελώντας ομού μετά των τροποποιήσεων το ενιαίο σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος ιστότοπου.

 

2.3 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

 

  1. Ασφάλεια

3.1 Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών καθώς και των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως ασφαλείς και απόρρητες.

 

3.2 Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit (την πιο ισχυρή σήμερα). Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών, συμπεριλαμβάνοντας το όνομα και την διεύθυνσή τους, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

3.3 Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των εγγεγραμμένων χρηστών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Κατά τα λοιπά η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

 

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

 

4.1 Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων του λογοτύπου, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των σχεδίων, των κειμένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στον παρόντα ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

4.2 Συνακόλουθα των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση (άλλως γνωστόν ως download), πώληση, μετάφραση, τροποποίηση και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του παρόντος ιστότοπου από το χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο ως προς τους διαχειριστές του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση και συναίνεση τους. Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση κι όχι για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

 

  1. Περιορισμός ευθύνης

 

 

5.1 Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος της «ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Οι πληροφορίες και οι υποδείξεις που δίνονται από την εταιρεία για την χρήση και την εφαρμογή των προϊόντων που πωλούνται από την « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» βασίζονται στη γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και είναι συμβουλευτικές. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεμελιωθεί εναντίον της η οποιαδήποτε ευθύνη για τις παρεχόμενες αυτές βοηθητικές πληροφορίες δεδομένου ότι αυτές δίνονται εκτός των άλλων θεωρώντας τις περιγραφές του πελάτη όσον αφορά τις επιτόπιες συνθήκες αξιόπιστες, κάτι το οποίο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να διασφαλιστεί.

 

5.2 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.nbaxevanistransports.gr είναι δυνατόν να περιέχουν λάθη (τυπογραφικά, αριθμητικά κλπ) που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, για τα οποία λάθη η « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. » δεν φέρει καμία ευθύνη.  Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ολόκληρο το περιεχόμενό της ή ο server, που την φιλοξενεί, δεν περιέχουν ιούς που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή του χρήστη. Συνιστούμε σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν εγκαταστήσει ένα πρόσφατα ενημερωμένο πρόγραμμα για την προστασία από ιούς.

 

5.3 Η « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. » έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απεικονίσει με τη μέγιστη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, για την οποία η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

  1. Ευθύνη χρήστη

 

6.1 Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του ιστοτόπου. Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οιασδήποτε φύσης ζημία προκληθεί στους διαχειριστές του www.nbaxevanistransports.grή τον ιστότοπο τους, οφειλομένη σε παράβαση είτε της ισχύουσας νομοθεσίας είτε των παρόντων όρων, υποχρεούμενος να την αποκαταστήσει άμεσα και με κάθε νόμιμο μέσο. Ως εκ τούτου οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν τoν ιστότοπο της « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για :

 

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,

 

πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,

 

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

 

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

 

να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. » ή τρίτων, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο,

 

να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

 

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

 

ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

 

παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

 

συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

6.2 Σε περίπτωση που το www.nbaxevanistransports.gr ειδοποιηθεί σχετικώς ή διαπιστώσει ή υποπτευθεί ότι χρήστης παραβαίνει τους όρους του παρόντος και ενδέχεται να προκαλεί με τη συμπεριφορά του βλάβη ή ζημία πάσης φύσεως στον ιστότοπο ή σε τρίτα πρόσωπα, δύναται να διαγράψει χωρίς προειδοποίηση το λογαριασμό του εν λόγω χρήστη και να συνεργαστεί με κάθε αρμόδια Αρχή ώστε να επιβληθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την « Ν.Κ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Μ. IKE » για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

 

  1. Γενικές αρχές

 

7.1 Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της εταιρείας « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. » και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας της « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ».

 

7.2 Για τη χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας είναι απαραίτητο ο χρήστης να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (π.χ Η/Υ, πρόσβαση στο Διαδίκτυο κλπ). Σε περίπτωση έλλειψής του ή πλημμελούς λειτουργίας του, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο χρήστης αποκλειομένης ρητώς οιασδήποτε ευθύνης των διαχειριστών της παρούσας ιστοσελίδας.

 

7.3 Μολονότι οι διαχειριστές της ιστοσελίδας της « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. » έχουν λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου τους να είναι ασφαλής για το σύστημα των χρηστών, δεν εγγυώνται ότι ο ιστότοπος τους ή ο πάροχος φιλοξενίας αυτού (server) θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό (π.χ ιοί κλπ.) ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή ότι αδιάκοπτα θα βρίσκονται σε λειτουργία και εκ του λόγου τούτου δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό.

 

  1. Έναρξη – Διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών

 

8.1 Η « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. » διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

 

8.2 Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία « ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο – Παρέκταση αρμοδιότητας

 

9.1 Η παρούσα σύμβαση χρήσης ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης καθώς και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή ο Πελάτης χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο από τρίτη χώρα, υποχρεούνται να τηρούν και τη νομοθεσία της χώρας αυτής. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του παρόντος ιστοτόπου και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

 

9.2 Για οποιαδήποτε διαφορά απορρέουσα εκ της παρούσας σύμβασης χρήσης του παρόντος ιστοτόπου και από τις συμβάσεις πώλησης προϊόντων εξ αποστάσεως μέσω αυτού, ήθελε προκύψουν αποκλειστικώς αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.